Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LOK_Otto_21.1.1714-25.4.1782)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LOK Otto 21.1.1714-25.4.1782

Z Personal
Otto LOK
Narození 21.1.1714
Úmrtí 25.4.1782
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Otto LOK