Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LOMANN_Anton_Josef_Quirin_4.6.1755-18.9.1837)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LOMANN Anton Josef Quirin 4.6.1755-18.9.1837

Z Personal
Anton Josef Quirin LOMANN
Narození 4.6.1755
Úmrtí 18.9.1837
Povolání

38- Obchod, služby, cestovní ruch

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Anton Josef Quirin LOMANN