Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LOUDA_z_Chlumčan_Matiáš(Matěj)_1390-1460)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LOUDA z Chlumčan Matiáš(Matěj) 1390-1460

Z Personal
Matiáš(Matěj) LOUDA z Chlumčan
Narození 1390
Úmrtí 1460
Povolání

46- Představitel povstání do r. 1848 45- Voják nebo partyzán

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Matiáš(Matěj) LOUDA z Chlumčan