Verze z 1. 3. 2015, 14:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LUKAS_Jan_16.7.1886-19.2.1978)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LUKAS Jan 16.7.1886-19.2.1978

Z Personal
Jan LUKAS
Narození 16.7.1886
Úmrtí 19.2.1978
Povolání

17- Veterinář

22- Odborník živočišné výroby


Jan LUKAS