Verze z 1. 3. 2015, 15:47, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (LUTTERER_Ivan_18.9.1929-0.0.0)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

LUTTERER Ivan 18.9.1929-1.1.2016

Z Personal
Ivan LUTTERER
Narození 18.9.1929
Místo narození Praha
Úmrtí 0.0.0
Povolání 55- Jazykovědec


Ivan LUTTERER

Literatura