Historie verzí stránky „MÁČEL Ladislav 26.8.1898-11.6.1942“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace