Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MÍČEK_Eduard_19.8.1891-25.6.1962)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MÍČEK Eduard 19.8.1891-25.6.1962

Z Personal
Eduard MÍČEK
Narození 19.8.1891
Úmrtí 25.6.1962
Povolání

55- Jazykovědec

84- Mecenáš div. umění


Eduard MÍČEK