Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MÜLLER_Josef_František_29.4.1811-23.3.1845)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MÜLLER Josef František 29.4.1811-23.3.1845

Z Personal
Josef František MÜLLER
Narození 29.4.1811
Úmrtí 23.3.1845
Povolání

15- Lékaři

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Josef František MÜLLER