Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MAŘAN_Jan_5.6.1802-27.1.1866)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MAŘAN Jan 5.6.1802-27.1.1866

Z Personal
Jan MAŘAN
Narození 5.6.1802
Úmrtí 27.1.1866
Povolání

49- Náboženský nebo církevní činitel 55- Jazykovědec

61- Pedagog


Jan MAŘAN