Historie verzí stránky „MACHNÍK Bohumil 12.10.1897-27.2.1954“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace