Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MAISNER_Jan_Jindřich_17.4.1745-1834)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MAISNER Jan Jindřich 17.4.1745-1834

Z Personal
Jan Jindřich MAISNER
Narození 17.4.1745
Úmrtí 1834
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan Jindřich MAISNER