Historie verzí stránky „MAJER Jan 2.7.1896-2.12.1966“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace