Historie verzí stránky „MAJER Jan 22.5.1843-19.8.1878“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace