Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MAJER_Jan_22.5.1843-19.8.1878)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MAJER Jan 22.5.1843-19.8.1878

Z Personal
Jan MAJER
Narození 22.5.1843
Úmrtí 19.8.1878
Povolání 55- Jazykovědec


Jan MAJER