Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MANRIQUE_de_Lara_y_Maria_1540)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MANRIQUE de Lara y Maria 1540

Z Personal
Maria MANRIQUE de Lara y
Narození 1540
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Maria MANRIQUE de Lara y