Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MAYER_Jan_1890-1974)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MAYER Jan 1890-1974

Z Personal
Jan MAYER
Narození 1890
Úmrtí 1974
Povolání

23- Lesník nebo myslivec 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

63- Spisovatel


Jan MAYER