Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MELČ_Robert_Lev_11.5.1891-20.11.1934)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MELČ Robert Lev 11.5.1891-20.11.1934

Z Personal
Robert Lev MELČ
Narození 11.5.1891
Úmrtí 20.11.1934
Povolání

40- Hospodářství - ostatní

45- Voják nebo partyzán


Robert Lev MELČ