Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MENCL_Josef_Branislav_1815-22.6.1864)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MENCL Josef Branislav 1815-22.6.1864

Z Personal
Josef Branislav MENCL
Narození 1815
Úmrtí 22.6.1864
Povolání

27- Hutník nebo metalurg

88- Umělecký řemeslník


Josef Branislav MENCL