Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MENCL_Václav_18.8.1888-24.1.1956)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MENCL Václav 18.8.1888-24.1.1956

Z Personal
Václav MENCL
Narození 18.8.1888
Úmrtí 24.1.1956
Povolání

40- Hospodářství - ostatní

45- Voják nebo partyzán


Václav MENCL