Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MICHALOVIC_z)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MICHALOVIC z

Z Personal
MICHALOVIC z
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

59- Společnost - ostatní


MICHALOVIC z