Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MICHNA_z_Vacínova_Pavel_1752-1632)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MICHNA z Vacínova Pavel 1752-1632

Z Personal
Pavel MICHNA z Vacínova
Narození 1752
Úmrtí 1632
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Pavel MICHNA z Vacínova