Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MIKSCH_Josef_Jan_1798-1867)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MIKSCH Josef Jan 1798-1867

Z Personal
Josef Jan MIKSCH
Narození 1798
Úmrtí 1867
Povolání

26- Bánský odborník nebo energetik 27- Hutník nebo metalurg

11- Geolog


Josef Jan MIKSCH