Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MILÍČ_z_Kroměříže_Jan_1320-29.7.1374)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MILÍČ z Kroměříže Jan 1320-29.7.1374

Z Personal
Jan MILÍČ z Kroměříže
Narození 1320
Úmrtí 29.7.1374
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Jan MILÍČ z Kroměříže