Verze z 1. 3. 2015, 14:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MILBAUER_Emanuel_Vlastimil_1843)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MILBAUER Emanuel Vlastimil 1843

Z Personal
Emanuel Vlastimil MILBAUER
Narození 1843
Povolání 13- Geodet nebo kartograf


Emanuel Vlastimil MILBAUER