Historie verzí stránky „MILDSCHUH Vilibald 11.12.1878-24.1.1939“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace