Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MILER_Karel_9.2.1940)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MILER Karel 9.2.1940

Z Personal
Karel MILER
Narození 9.2.1940
Místo narození Praha
Povolání 73- Uměnovědec nebo historik umění


Karel MILER

Literatura