Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MILICHTHALER_Bedřich_1540-1592)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MILICHTHALER Bedřich 1540-1592

Z Personal
Bedřich MILICHTHALER
Narození 1540
Úmrtí 1592
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Bedřich MILICHTHALER