Historie verzí stránky „MOHAUPT Franz 29.8.1854-21.10.1916“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace