Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MUSIL_Čeněk_(Vincens)_5.3.1889)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MUSIL Čeněk (Vincens) 5.3.1889

Z Personal
Čeněk (Vincens) MUSIL
Narození 5.3.1889
Místo narození Kolín
Povolání 74- Architekt


Čeněk (Vincens) MUSIL

Literatura

Praha 2004, s. 441