Verze z 1. 3. 2015, 14:47, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (MUZIKA_Jan_21.6.1832-30.5.1882)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

MUZIKA Jan 21.6.1832-30.5.1882

Z Personal
Jan MUZIKA
Narození 21.6.1832
Úmrtí 30.5.1882
Povolání

29- Stavař

37- Doprava, pošty, spoje


Jan MUZIKA

Literatura