Verze z 1. 3. 2015, 14:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NAGEL_Lambert_30.4.1889-17.1.1962)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NAGEL Lambert 30.4.1889-17.1.1962

Z Personal
Lambert NAGEL
Narození 30.4.1889
Úmrtí 17.1.1962
Povolání

62- Osvětový nebo veřejný činitel 21- Odborník rostlinné výroby 25- Organizátor družstevnictví

61- Pedagog


Lambert NAGEL