Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NEIPERG_Karel_30.9.1757-24.6.1835)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NEIPERG Karel 30.9.1757-24.6.1835

Z Personal
Karel NEIPERG
Narození 30.9.1757
Úmrtí 24.6.1835
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


Karel NEIPERG