Historie verzí stránky „NENTWICH Alfred 10.11.1896-18.11.1964“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace