Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NENTWICH_Milo_Richard_24.8.1873-6.1.1949)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NENTWICH Milo Richard 24.8.1873-6.1.1949

Z Personal
Milo Richard NENTWICH
Narození 24.8.1873
Úmrtí 6.1.1949
Povolání

70- Knihovník nebo pracovník informatiky

49- Náboženský nebo církevní činitel


Milo Richard NENTWICH