Verze z 1. 3. 2015, 14:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NEUBERKA_z_František_Jan_21.2.1743-30.10.1784)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NEUBERKA z František Jan 21.2.1743-30.10.1784

Z Personal
František Jan NEUBERKA z
Narození 21.2.1743
Úmrtí 30.10.1784
Povolání 84- Mecenáš div. umění


František Jan NEUBERKA z