Verze z 1. 3. 2015, 15:07, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NEUDOERFL_Václav_Josef_25.8.1843)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NEUDOERFL Václav Josef 25.8.1843

Z Personal
Václav Josef NEUDOERFL
Narození 25.8.1843
Povolání 61- Pedagog


Václav Josef NEUDOERFL