Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NOSTITZ-RIENECK_Josef_Ditmar_1794-1871)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NOSTITZ-RIENECK Josef Ditmar 1794-1871

Z Personal
Josef Ditmar NOSTITZ-RIENECK
Narození 1794
Úmrtí 1871
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

84- Mecenáš div. umění


Josef Ditmar NOSTITZ-RIENECK