Verze z 1. 3. 2015, 15:16, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (NOSTITZ_-_RIENECK_Hermann_29.7.1817-27.12.1895)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

NOSTITZ - RIENECK Hermann 29.7.1817-27.12.1895

Z Personal
Hermann NOSTITZ - RIENECK
Narození 29.7.1817
Úmrtí 27.12.1895
Povolání 45- Voják nebo partyzán


Hermann NOSTITZ - RIENECK