Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (OLDŘICH_ze_Znojma_1380-1433)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OLDŘICH ze Znojma 1380-1433

Z Personal
OLDŘICH ze Znojma
Narození 1380
Místo narození Znojmo
Úmrtí 1433
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel


OLDŘICH ze Znojma

Literatura

OZ/98, 156;