Verze z 1. 3. 2015, 14:11, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (OLIČ_Josef_1841-1907)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OLIČ Josef 1841-1907

Z Personal
Josef OLIČ
Narození 1841
Úmrtí 1907
Povolání

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče

40- Hospodářství - ostatní


Josef OLIČ