Verze z 1. 3. 2015, 15:48, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (OLIVA_Karel_0.0.0-22.9.2005)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OLIVA Karel 0.0.0-22.9.2005

Z Personal
Karel OLIVA
Narození 0.0.0
Úmrtí 22.9.2005
Povolání 61- Pedagog


Karel OLIVA