Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (OPOČENSKÝ_Jan_(Hanuš)_26.5.1885-4.1.1961)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OPOČENSKÝ Jan (Hanuš) 26.5.1885-4.1.1961

Z Personal
Jan (Hanuš) OPOČENSKÝ
Narození 26.5.1885
Místo narození Most
Úmrtí 4.1.1961
Místo úmrtí Paříž
Povolání 53- Historik


Jan (Hanuš) OPOČENSKÝ

Literatura

MSN 5, 376; ČBS, 510; PDČSD II, 250; 274, 277-8; FAA, 225; Kdy zemřeli 1, 193 (nekrolog); Tomeš II, 495;