Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (OPPENHEIMER_von_Ludwig_John_21.8.1843-27.11.1909)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

OPPENHEIMER von Ludwig John 21.8.1843-27.11.1909

Z Personal
Ludwig John OPPENHEIMER von
Narození 21.8.1843
Úmrtí 27.11.1909
Povolání

21- Odborník rostlinné výroby 22- Odborník živočišné výroby

47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848


Ludwig John OPPENHEIMER von

Literatura