Historie verzí stránky „OTÁHAL Zdeněk 31.1.1936“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace