Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PAŠEK_z_Vratu_Jan_1470-15.3.1533)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PAŠEK z Vratu Jan 1470-15.3.1533

Z Personal
Jan PAŠEK z Vratu
Narození 1470
Úmrtí 15.3.1533
Povolání 43- Významný představitel obecní správy


Jan PAŠEK z Vratu