Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PACHTA_z_Rájova_František_Josef_13.2.1776-15.8.1861)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PACHTA z Rájova František Josef 13.2.1776-15.8.1861

Z Personal
František Josef PACHTA z Rájova
Narození 13.2.1776
Úmrtí 15.8.1861
Povolání

84- Mecenáš div. umění

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


František Josef PACHTA z Rájova