Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PACHTA_z_Rájova_Jan_Josef_1723-17.3.1822)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PACHTA z Rájova Jan Josef 1723-17.3.1822

Z Personal
Jan Josef PACHTA z Rájova
Narození 1723
Úmrtí 17.3.1822
Povolání

84- Mecenáš div. umění 77- Hudební skladatel

78- Hudební interpret


Jan Josef PACHTA z Rájova