Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PAKOSTOVÁ_Magdalena_-1765)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PAKOSTOVÁ Magdalena -1765

Z Personal
Magdalena PAKOSTOVÁ
Úmrtí 1765
Povolání 59- Společnost - ostatní


Magdalena PAKOSTOVÁ