Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PARDUS_z_Horky_Jan_1400-1468)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PARDUS z Horky Jan 1400-1468

Z Personal
Jan PARDUS z Horky
Narození 1400
Úmrtí 1468
Povolání 46- Představitel povstání do r. 1848


Jan PARDUS z Horky