Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (PATTEISKY_Karl_16.4.1891-16.10.1968)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

PATTEISKY Karl 16.4.1891-16.10.1968

Z Personal
Karl PATTEISKY
Narození 16.4.1891
Úmrtí 16.10.1968
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik


Karl PATTEISKY